Stapels papier onnodig bij zieke werknemer

Op 8 oktober 2019 organiseert ZaansGroei weer een kennissessie in het kader van ‘Fit op de werkvloer’ met dit keer als thema ‘De gezonde en vitale werknemer’. Eén van de sprekers tijdens deze sessie is Jaap Jong van Zaan Advocaten. Hieronder legt hij kort uit waar zijn deel over zal gaan:

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Twee belangrijke doelstellingen van die wet waren de vereenvoudiging van het ontslagrecht en het terugdringen van het aantal flexwerkers en ZZP’ers.

Die doelstellingen zijn niet gehaald. Integendeel, het ontslagrecht is alleen maar complexer geworden. De groei van het aantal ZZP’ers wordt zeker niet in de laatste plaats veroorzaakt doordat veel ondernemers het werkgeverschap min of meer als een noodzakelijk kwaad ervaren. Niet voor niets bekleedt Nederland wat betreft het percentage ZZP’ers op de arbeidsmarkt met afstand de top van de Europese ranglijst.

De gevolgen van het ziekteverzuim spelen daarbij een belangrijke rol. Behalve stapels papierwerk loopt de werkgever het risico langdurig het loon van de zieke werknemer door te moeten betalen. Maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Juist de kleinere werkgevers zijn vaak veel beter dan grote werkgevers in staat de omvang van het verzuim te beperken.

Meer informatie over dit onderwerp of meepraten, dit kan op 8 oktober 2019 van 16.00 tot 18.30 uur. Opgave via maureen@zaansgroei.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *